DỊCH VỤ MAIL DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ MAIL DOANH NGHIỆP

Hãy lựa chọn gói Server phù hợp nhất với nhu cầu của bạn theo bảng dưới đây.

Email Pro 1
400,00đ/năm
Địa chỉ : 1 email
Dung lượng : 1 GB
Khởi tạo : Miễn phí
Desktop / Mobile
Uptime: 99.9 %
ĐĂNG KÝ
Email Pro 3
1,500,000đ/năm
Địa chỉ : 10 email
Dung lượng : 10 GB
Khởi tạo : Miễn phí
Desktop / Mobile
Uptime: 99.9 %
Đăng ký