NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ?

Hệ thống nhận diện thương hiệu là toàn bố yếu tố hữu hình của thương hiệu (Logo; Slogan; Name Card; Slogan; Bảng biển…). Những yếu tố đó phối hợp với nhau giúp phân biệt thương hiệu nọ với thương hiệu kia trong tâm trí khách hàng.

Với gói thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, đảm bảo sẽ xây dựng một hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, sáng tạo, khác biệt và chuyên nghiệp làm nền tảng xây dựng thành công thương hiệu cho khách hàng

Hệ thống nhận diện thương hiệu

Tạo sự khác biệt dành cho riêng bạn trên thương trường với các đối thủ

PLAN A
Contact
Logo
Name Card
Brochure
Catalogue
Liên hệ
PLAN C
Contact
Logo
Name Card
Brochure
Catalogue
Liên hệ

Nhận diện online

 • Website Công ty
 • Landing Page
 • Facebook Fanpage
 • Banner Ads
 • Email Marketing

Nhận diện văn phòng

 • Danh thiếp
 • Giấy tiêu đề
 • Phong bì thư
 • Hóa đơn
 • File Folder
 • Đồng phục nhân viên

BẠN CẦN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên con đường xây dựng thương hiệu công ty bạn